Talking Stick

Opgave

Ved hvert laboratorium udleveres en talking stick dels til en gruppe, der repræsenterer medarbejderne på en arbejdsplads og dels til en gruppe, der repræsenterer lederne på en arbejdsplads i 5i12.

Opgaven for dem, der modtager stafetten, er til næste laboratoriedag at bidrage med et 3-10 minutters oplæg om følgende spørgsmål:

Hvad gør I på jeres arbejdsplads for at sænke sygefraværet og skabe større trivsel på jeres arbejdsplads.

Det kan være I vil beskrive en enkeltstående event eller aktivitet, eller det kan være I vil beskrive jeres arbejdsplads’ mere langsigtede arbejde eller målsætning for at nå jeres mål.

I vælger altså selv jeres vinkel og historie.

Formen er også fri – I kan fortælle, spille et skuespil, lave en tegneserie eller en powerpoint præsentation eller noget andet – det er jer, der vælger formen, så længe I holder jer inden for rammen af op til 10 minutter.