Baggrundsmaterialer

Projektresume

Social Kapital
Fra Branchemiljørådet Social og Sundhed
“Social kapital er den del af det psykiske arbejdsmiljø, som handler om tillid, retfærdighed og samarbejde i forhold til alle relationerne på arbejdspladsen. Relationerne mellem ledere og medarbejdere – mellem medarbejderne. Både tillid og retfærdighed er i spil, og et centralt spørgsmål er derfor, om tingene foregår på en ordentlig måde?

Pjecen her er inspiration til alle jer, der har lyst til at stimulere jeres samarbejde på arbejdspladser i kommuner og regioner. Der gives en række smagsprøver på, hvordan I kan komme i gang og nogle gode råd til processen undervejs.”

Hæfte om Social kapital – 16 sider

Fra Arbejdsmiljørådet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Hvidbog om social kapital – 186 sider