Samarbejdspartnere

Center for ArbejdFastholdelse (CAF)
CAF er en tværfaglig rådgivning som består af arbejdsmedicinere, fysioterapeuter, arbejdspsykologer med flere.

CAF har mange års erfaring med at kombinere socialfaglig ekspertise med viden om arbejdspladsen og specialistviden i det konkrete samarbejde med ansatte og virksomheder.

Alt efter situationens karakter inddrages CAFs faglige kompetencer samt eksternt tilknyttede konsulenter.

Rolle i projekt:
CAF bruges til individuel udredning af medarbejder som er sygemeldte eller sygemeldingstruede. 

Ønsker I at samarbejde med CAF skal I kontakte CAF pr. telefon. Tlf. 48 29 35 31
Her vil CAF i fællesskab med jer afdække om CAF´s tilbud er den rette indsats i den konkrete sag.
Alle ledere som er tilknyttet en 5 i 12 projektgruppe kan kontakte CAF.

Danmark Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU)
DPU er Danmarks førende forsknings-, uddannelses- og formidlingscenter inden for området uddannelse, læring og kompetenceudvikling.

DPU leverer blandt andet grundforskning, anvendt forskning og undervisning inden for læring og kompetenceudvikling.

Rolle i projekt:
Nyeste forskning fra DPU vil indgå direkte i projektet. Projektets forløb er tilrettelagt efter principper som denne forskning anbefaler. Derudover sidder DPU i redaktionsgruppen som planlægger indholdet på laboratoriedagene.

Steen Høyrup Pedersen
Lektor, ph.d., forskningsprogramleder Org. og Læring
DPU