Konsulenter

Konsulenter fra Center for Arbejdsliv på Teknologisk Institut:

Casper Burlin
Projektleder, er konsulent og MSc i Human Resource Management og har sidefag  i psykologi.
Casper har bl.a. arbejdet med kompetenceudvikling, medarbejder- og lederudvikling samt psykisk arbejdsmiljø. Har arbejdet i både private og offentlige virksomheder. Han har bl.a. arbejdet med problematikken omkring Nærvær og Fravær i Københavns Amt, og med rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø for Koncern HR i Region Hovedstaden.

Særlig kompetence: Ledercoaching, sparring, kommunikation og samarbejde blandt medarbejdere. Organisationsudvikling og gennemførsel af arbejdspladsarrangement og intervention. Kompetenceafklaring og udvikling/uddannelsestiltag, samt generelle HR- og personalerelaterede opgaver.

Kontakt

Birgit Lübker
Projektchef på Teknologisk Institut, oprindeligt sygeplejerske og har videreuddannelser inden for ledelse, strategi og økonomi, lederuddannelsen fra Forvaltningshøjskolen og senest Master i Public Management – MPM – fra Syddansk Universitet. Birgit Lübker arbejder med større udviklingsforløb på private og offentlige arbejdspladser, coaching og supervision til chefer, nøglepersoner og projektgrupper. Hun arbejder med projektdesign til tredjepartsfinansiering (Fonde), innovation, Lean, kvalitetsudvikling og indførelse af ledelsesmodeller og velfærdsteknologi.

Særlig kompetence: Projektledelse og udvikling af arbejdsprocesser i offentlige og private virksomheder, ledelses- og medarbejderudvikling samt trivsel.

Kontakt

Liselotte Rasmussen
Liselotte Rasmussen er konsulent og har flere års erfaring som projektleder.
Hun har tidligere været ansat som sikkerhedsleder og tilsynsførende i Arbejdstilsynet og har derfor særlige kompetencer indenfor arbejdsmiljøledelse og formelt arbejdsmiljø. Fra sin baggrund som fysioterapeut har hun særlige kompetencer indenfor ergonomi.

Kontakt

Eva-Carina Nørskov
Seniorkonsulent og cand.mag. i voksenpædagogik og historie. Eva-Carina gennemfører opgaver om jobudvikling, trivsel og kompetenceudvikling på offentlige arbejdspladser, særligt inden for rengøring, pleje-, psykiatri- og handicapområdet. Har beskæftiget sig med udvikling af metoder til kommunikation og læring, f.eks. ved at anvende metoder som historiefortælling, arbejde med billeder, video, teater mv.

Særlig kompetence: Design og gennemførelse af erfaringsbesøg mellem arbejdspladser, tilrettelæggelse af forløb, hvor medarbejderne inddrages i at udvikle og forbedre arbejdsmiljø, jobkvalitet og effektivitet på arbejdspladsen. F.eks. Fotosafari, arbejdsbogsmetoden og medarbejderbytte.

Kontakt

Ulla Viskum
Seniorkonsulent I Center for Arbejdsliv på Teknologisk Institut.
Hun er uddannet cand. psyk. fra Århus Universitet i 1995 og har siden arbejdet som ekstern konsulent på Forsikringsakademiet og Dacapoteatret. Hun har desuden været projektleder i Ansvar 2000 som var et lederudviklingssamarbejde mellem Det Danske Spejderkorps, Rambøll, Post Danmark, Danske Bank, Politiet og Danfoss. Derudover har hun bred erfaring i kraft af sin funktion som intern HR-udviklingskonsulent på Risø DTU gennem 7 år hvor opgaverne bød på alle strategiske og driftsorienterede udviklingsaktiviteter såsom kompetenceudvikling, ledertræning, trivsel, coaching og organisationsudviklingsindsatser som tilpasning, strategi, fusion etc.
Ulla Viskum har særlige kompetencer til at skabe udviklings- og resultatorienteret dialog på arbejdspladser.

Kontakt

Lene Wendelboe
Cand. Oecon. og Seniorkonsulent i Center for Arbejdsliv. Lene har mange års erfaring med evaluering og analyse, særligt inden for uddannelse og kompetenceudvikling, samt inden for det social- og arbejdsmarkedspolitiske felt. Hun har gennem mange år arbejdet med kvantitative og kvalitative metoder med sigte på at afdække praksisformer og samspil som kan fremme god praksis. Hun har senest gennemført større projekter med særligt fokus på arbejdsvilkår og kompetencekrav til social- og sundhedsassistenter, samt andet pleje- og sundhedspersonale.

Kontakt