Rønnegård

Rønnegård er et botilbud for voksne udviklingshæmmede, nogle med psykiatriske diagnoser. Der er 18 beboere fordelt i fem huse. Til hvert hus er tilknyttet et pædagogisk team, der er ansvarlig for hverdagen i huset. Der er desuden et værksted på Rønnegård som fungerer som dagtilbud for de fleste af beboerne.

Rønnegård er delt op i seks huse.
Der bor fra 1 til 5 beboere i hvert  hus.
Der er et pædagogisk team tilknyttet hvert  hus.

Husene fungerer som familier, hvor man har hver sit værelse og badeværelse og fælles stue og køkken.
Værelserne er på 16-18 m2.
Der er mulighed for at have en lille teresse/have ud for værelset.

Hverdagen planlægges i et samarbejde mellem beboere og personale, og ud fra den enkeltes ønsker og behov

www.enkeltmandsprojekt.dk

Rønnegård Strøvej 93 3330 Gørløse Tlf. 48 27 70 78