Rigshospitalet Hospital: Øre- næse- hals- og audiologisk afdeling

Øre-næse-halskir./Audiologisk afdeling på Gentofte Hospital er pr. 1.1.2011 en del af Hoved-orto-centret på Rigshospitalet.

Vores lokaler ligger forsat på Gentofte Hospital, opgang 3B, Niels Andersens Vej 65, i Hellerup.

Afdelingen modtager patienter fra såvel basis- som lands-/landsdelsniveau. Afdelingen diagnosticerer, behandler og følger op på medfødte og erhvervede kirurgiske og medicinske sygdomme.

Den audiologiske afdeling foretager avancerede undersøgelser af patienter med høreproblemer samt vurderer mulighederne for at afhjælpe generne.

www.gentoftehospital.dk/menu/afdelinger/oere_naese_hals_audiologisk_afdeling_e