Lyngdal Bo- og dagtilbud

Lyngdal er et botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne.

Der er plads til 12 beboere på Lyngdal og pt er aldersfordelingen på Lyngdals beboere mellem 20 og 67 år. 

Målgruppen er psykisk udviklingshæmmede voksne med  lav udviklingsalder (1-4 år ), autisme spektrum forstyrrelser og/eller psykiske lidelser samt problemskabende adfærd.

Beliggenheden er landlig – i grønne omgivelser med højt til loftet.

Den pædagogiske indsats er struktureret, anerkendende, nærværende og hjertelig

http://www.lyngdal-lyngen.dk/