Hillerød Hospital: Serviceafdelingen

Serviceafdelingen varetager rengørings-, portør- og serviceopgaver på Hillerød Hospital og på Voksenpsykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød.

Serviceafdelingen blev etableret i 1996, da sundhedsvæsenet gennemførte en organisatorisk ændring på portør- og rengøringsområdet. De tidligere portør- og rengøringsafdelinger på hospitalet blev samlet i én organisation. De faglige kompetencer på portør- og rengøringsområdet blev videreført og videreudviklet i den nye organisation.

Serviceafdelingen er således i dag en fagligt velfunderet enhed med 250 servicemedarbejdere, som har stor ekspertise inden for hospitalsrengøring, patienttransporter og andre forskelligartede serviceydelser.

www.hillerodhospital.dk/menu/Afdelinger/Serviceafdelingen