Gentofte Hospital: Medicinsk afdeling

Medicinsk afdeling C på Gentofte Hospital tager sig af mange forskellige sygdomme og består af fire kliniske specialer, ambulante funktioner og to på hospitalet tværgående funktioner.

Målrettet tværfaglig behandling af medicinske patienter og patienter med apopleksi.

Medicinsk afdeling C varetager udredning, diagnostik, behandling, pleje og genoptræning af patienter med medicinske, geriatriske og reumatologiske sygdomme samt patienter med nyopstået apopleksi. Afdelingens optageområde dækker kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal med et samlet befolkningsunderlag på ca. 150.000 indbyggere. Reumatologien dækker hele planområde midt i Region Hovedstaden.

www.gentoftehospital.dk/menu/afdelinger/medicinsk_afdeling_c/