Gentofte Hospital: Anæstesi-operation-intensiv afdeling

Anæstesi-operation-intensiv afdeling I er en serviceafdeling som på tværs af alle hospitalets afdelinger løser en række funktioner og opgaver.

 • vejleder patienter om bedøvelse inden en operation eller undersøgelse
 • bedøver patienter som skal opereres eller som skal gennemgå en undersøgelse
 • bedøver patienter i forbindelse med psykiatrisk behandling
 • assisterer ved operationerne og undersøgelserne
 • overvåger patienten under operationen eller undersøgelsen
 • plejer patienter på vores opvågningsafsnit
 • plejer øvrige patienter som er meget syge (kritisk) på vores intensive afdeling
 • behandler indlagte patienter eller tidligere indlagte patienter for smerter
 • behandler patienter på skadestuen
 • behandler patienter på sygehuset som får hjerte eller vejrtrækningsstop
 • overvåger patienter under kørsel til andre sygehuse
 • rengører, sterilisere og levere operationsinstrumenter til operationsgangene
 • underviser sygeplejersker under uddannelse til specialsygeplejerske
 • underviser medicinstuderende, falckreddere, tandlægestuderende og lægesekretærer
 • underviser afdelingens og hospitalets personale i medicinsk simulation på hospitalets simulationsenhed GESIMS

Afdelingen består af følgende afsnit:

 • Operationsmodtagelse
 • Central operationsgang
 • Opvågningsafsnit
 • Intensiv afdeling
 • Smerteklinik
 • Sterilcentral

www.gentoftehospital.dk/menu/afdelinger/anaestesi_operation_intensiv_afdeling_i