Geelsgårdskolen

Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende specialskole for elever med forskelligartede funktions- nedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter.
Vores kerneydelse er skolegang fra 0. til 10. klasse.

Vi tilbyder en helhed d.v.s. et samlet skole-, behandlings- og fritidstilbud, hvor der til hver elev er tilknyttet et tværfagligt team. Vi har tre forskellige spor, målrettet bestemte funktions- nedsættelser, og hvert spor er “en lille skole” i den store skole.

www.geelsgaardskolen.dk