3Kløveren

3kløveren er et døgntilbud til børn og unge mellem 0 og 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

3kløveren er opdelt i 2 bomiljøer, Åbjerggård i Frederikssund og Margueritten i Snekkersten.

Når man bor i 3kløveren bestræber vi os på at børnenes hverdag ligner en almindelig families hverdag så meget som muligt. Det kunne eksempelvis være tøjindkøb, madlavning, rengøring eller Disneysjov i sofaen.

Vores værdigrundlag bygger på trivsel,respekt, refleksion og glæde.
I 3kløveren arbejdes der med at tilgodese det enkelte barns- eller unges individuelle evner og ressourcer.

www.3kloeveren.dk