9. Laboratorium

Under billedreferatet kan du finde oplæggene fra 9. Laboratorium.

Billedreferat:

IMG_4883

Morgenmad i kælderen.

IMG_4887

Casper opsummerede alle de emner, vi har været i gennem: Sygefravær, trivselsmålinger, social kapital, positiv psykologi, vold og trusler om vold, forandringer og stress.

IMG_4908

Casper fortalte om: Konsulenter i praktik:

Arbejdsrum og personalerum flyder ud i hinanden. Dette kan give fejl, forvirring og misforståelser.

Ledere arbejder hårdt og forsøger at udfylde deres rolle, men får sjældent anerkendelse af deres medarbejdere.

På bosteder indrettes lokaler som private hjem. Denne indretning foretages af personalet, som på denne måde får et andet hjem. Det kan have uheldige konsekvenser, hvis en udafreagerende beboer ødelægger noget.

Samspil mellem faggrupper – dette fungerer særligt godt, når man laver en masse ad hoc møder.

IMG_4889

Walking stick.
Afdeling C, Gentofte Hospital, viste deres film – her sagde Karina bl.a. at de var blevet inspireret fra de bosteder, som er med i 5 i 12.  På afdelingen er trivslen blevet bedre – også hjulpet på vej af et lederskift.

IMG_4895

Niels Tradsfelt fortalte om de vigtigste kriterier for nyheder:

 • Start med konklusionen
 • Aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation, konflikt.
 • Går ind i modtagerne i konkurrence med andre historier.

IMG_4898

Gruppearbejde i arbejdsgrupper.
Alle skulle finde eksempler på tiltag, som kan bruges af andre. Opgaven var at beskrive metode, resultater mm. Dette arbejde skal munde ud i vores fælles metodekatalog.

Lab 6 5 i 12 081

Steen Høyrup fortalte:

Om det onde, fx:

 • Praktiske ting/problemer i hverdagen vil trænge sig på og kræve at få førsteprioritet mht. handling og problemløsning.
 • Nye medarbejdere og leder vil starte som ikke har været med i 5 i 12.

Hvad kan du gøre? Fx:

 • Vægt på videndeling.
 • Vægt på bevægelser, aktivitet og handling så man møder andre og andres erfaringer og faglighed.
 • Forsøg på at skabe refleksionsrum: Hvor man kan se på egne erfaringer, nye problemer, handlemuligheder osv.
 • Fastholde det lange perspektiv for mål og strategi.

Man kan også springe en bølge over.

IMG_4903

Flot rød nederdel…

Sven Skovmand – hvad skal vi gøre videre frem?

IMG_4919a

Svend mindede os om at vi ikke kun har lavet indsatser ude på virksomhederne, vi har også:

 • Fået ny viden – utallige belyste emner fra Laboratorierne om tillid, ledelse, stress, fravær, social kapital, vold, forandringer
 • Mange læringsformer – vi har undersøgt mange former for læring og trænet omsætning af læring.
 • Fra idé til handling – at gå fra inspiration og ideer til at implementere og handle på arbejdspladserne.

Det egentlige resultat: Vi har opnået viden om eget arbejdsmiljø og kapacitet til at handle og skabe resultater.

IMG_4932

Afslutning med boblevand og konfirmationstale.

Materialer og oplæg:

5 i 12 Fotokavalkade – Casper Burlin

Find, Fang og Fortæl – Niels Tradsfeldt

Konsulenter i praktik – Casper Burlin

Fortsat udvikling – Sven Skovmand Eriksen

Hold udviklingsgejsten højt – Steen Høyrup

Programhæfte

Hjemmeopgave

Første opgave – find, fang, fortæl

Evaluering – Spørgeskema til deltagerne

Handleplanfrem mod  afslutningskonferencen 2013

SOSTAC Hjælpeværktøj til aktiviteter 2013