8. Laboratorium

Under billedreferatet kan du finde oplæggene fra 8. Laboratorium.

Billedreferat:

IMG_4082

Svend startede dagen med at fortælle om hvilke årsager, der kan ligge bag vold og
trusler internt på arbejdspladser. Eksempelvis peger erhvervspsykologer på, at
der i forhold til tidligere er højere tempo på mange arbejdspladser og mere
komplicerede arbejdsrelationer. Hertil kommer, at mange ansatte ikke kan søge
nye jobs pga. generel personalereduktion. I stedet må man blive på sin
arbejdsplads, selv om der er samarbejdsproblemer.

IMG_4182

Øvelser med Ulla. Vi prøvede øvelsen ’ Tag rummet og ledelsen over en gruppe’. Dette
var uden ord.

IMG_4131

Lars Peter Andersen Arbejdmedicinsk Klinik Herning talte bl.a. om sekundær victimisering. Her bliver offeret for en voldssituation gjort til offer efter en hændelse. Dette sker ved, at offeret gøres til syndebuk. Kollegerne beskytter sig mod den tanke, at de selv lige så godt kunne være blevet overfaldet. Kollegaerne koncentrerer sig i stedet om noget, offeret sagde eller gjorde – eller ikke gjorde eller sagde. Fx ”Det har klienten nu aldrig gjort mod mig” eller ”Det sker aldrig i mine timer”. Denne reaktion fra kollegaer er ødelæggende af flere grunde, idet det efterlader ofret med skyldfølelser og tvivl om egne evner. Det fjerner ligeledes muligheder for organisatorisk læring, og fejlprocedurer opdages ikke.

IMG_4151

Opgave: Tænk over en situation der kunne have udviklet sig til en konflikt – hvor du gjorde noget, som fik konflikten til at opløse sig.

IMG_4141

Robert Jonasen – Krisepsykolog i forsvaret. Robert fortalte om stress og stresshæmmende faktorer.

 • Når man er i kontrol, igangsættes der færre stressreaktioner, end når man ikke er i kontrol.
 • Har man i forvejen arbejdet med det ’mulige senarie’ – er der mindre risiko for stressudvikling.

Det beskytter mod stress at have et godt netværk. Fx. gode venner og kollegaer.

IMG_4146

Talking stick:

Amager Hospital – Akutklinik fortalte om sammenlægning af AMA og skadestue . I denne sammenlægning var der tiltag, som virkede og ikke virkede. De nævnte bl.a., at afdelingen havde forladt en forventning om, at alle personalerne fra de to afdelinger skulle kunne bestride alle poster.

På div. personalemøder var retningslinjer for samarbejde diskuteret. Aftalen man var kommet frem til var:

 • Ro i vagtskiftet
 • Vi skal sige ting til hinanden på en konstruktiv måde
 • Vi skal bevare en god tone – også når der er travlt
 • Hvad bidrager jeg selv med?

IMG_1218a

Læringsstationer.

Her blev afviklet 5 forskellige:

 • Kommunikation og mental parathed i stressfyldte situationer
 • Spændingsreduktion i den totale kommunikation
 • Filmen Dean Psyko – fysisk træning
 • Forumteater om konflikter, vold og trusler
 • ’tæt’ på vold – et spil om vold

IMG_4165

IMG_4163

Talking Stick – Øre, næse, hals – Rigshospitalet

Afdelingen viste en film, der beskrev flere tiltag, som var igangsat og afsluttet på øre, næse, hals.

Fx har man arbejdet med en lang ventetid for patienter, som ringer til afdelingen. For at forkorte ventetiden har man ændret på arbejdsdelingen. En medarbejder tog telefoner, og en anden modtog patienter – herved har man opnået kortet ventetid og mere tilfredse patienter.

Materialer og oplæg:

Programhæfte

Præsentation – Lars Peter Andersen

Præsentation – Robert Jonasen

Film fra Rigshospitalet