7. Laboratorium

Under billedreferatet kan du finde materialet fra 7. Laboratorium.

Billedereferat:

En solrig dag ved opstart af 7. Laboratoriedag.

Oplæg ved Charlotte Rahbek om refleksioner og praksiseksempler på forandringsprojekter, hun har medvirket til.

Et af Charlottes budskaber var bl.a., at arbejdsmiljø og patientsikkerhed er to sider af samme sag. Eksempelvis er god kommunikation vigtig, når der arbejdes med arbejdsmiljø og for arbejdet med styrkelse af patientsikkerhed.

Hvor kan jeg komme af med mine gode ideer til forandring?”  Charlotte gav eksempler fra praksis på, hvor vigtigt det er at lytte til de gode ideer fra patienterne. Hun fortalte bl.a. en patienthistorie om en diabetespatient, som havde fået en infektion i lungerne. Patienten havde fra starten selv en ide om, hvad der kunne være galt. Personalet fulgte retningslinjerne og de økonomiske rationaler, der var gældende for afdelingens aktiviteter. Men lyttede ikke til patienten. Det havde næsten katastrofale konsekvenser. ”Havde de dog bare hørt havde jeg sagde” var efterfølgende patientens ønske til personalet.

En organisation producerer præcist de fejl og de resultater, den er designet til. Så måske skal vi ændre på måden arbejdet er organiseret på?  Charlotte gav eksempel fra praksis på, hvordan ’flere øjne’ kunne være med til at skabe nye løsninger på eksisterende udfordringer.  Der var blevet nedsat en større tværgående gruppe med forskellige repræsentanter (MED-udvalg, patientvejleder, ledelse m.fl.). Besøg på hinandens afdelinger og haft øje på, ”Hvad kan gøres anderledes her?”. De havde efterfølgende lavet en oversigt med ideer til forandringer og inddelt i 1) forandringer som ikke kostede noget 2) små investeringer og 3)tiltag, som kræver større investeringer (direktionsniveau). Det var et godt prioriteringsredskab til at skabe forandringer og til at skabe overblik sammen.

Gruppearbejde. Find to ideer, som kan forbedre overblikket/mulighederne i jeres hverdag. Hvad skal der til for at I kan ændre de ting? Hvem skal gøre noget anderledes?

Der gøres klar til at præsentere hjemmeopgaven.

Fernisering. 3 arbejdspladser fortæller om det udbytte og gode ideer, de har fået ud af at besøge andre arbejdspladser i 5 i 12. Her er det Rønnegården, som fortæller om deres besøg hos Kamager, hvor de fik indblik i tidsregistreringssystemet ”Min tid”.

Anja og Lis fra Amager Hospital fortæller om deres besøg på anden arbejdsplads, hvor de har medvirket til at gennemføre en arbejdsmiljøaudit. Formålet var bl.a. at inspirere hinanden til at se med nye øjne på arbejdsmiljøet og ændre på ’det vi plejer’ at gøre i forhold til arbejdsmiljøet.

Geelsgårdskolen fortæller om deres besøg hos Rønnegården.

Så blev det tid til introduktion af den nye hjemmeopgave ’konsulenter i praktik’ – og det blev drøftet ved bordene, hvad der kunne arbejdes videre med.

Efter frokost blev det tid til oplæg om Stress og forandring ved erhvervspsykolog Pernille Rasmussen.

Stress er ikke kun et individuelt ansvar, men kan også være et ansvar for gruppen (kollegaer), ledelse og hele organisationen. Pernille fortalte om IGLO-modellen som en vej til at tale om stress:

I ndivid
G ruppe (kollegaer)
L edelse
O rganisation

’Stress’/fortravlethed kan være selvforstærkende og blive så fast en del af en kultur, at det bliver ’usejt’ ikke at have travlt.

Dialog ved bordene om hvordan man kan se, hvis en kollega er stresset/fortravlet, og hvordan du selv reagerer ved stress/travlhed.

Rygmassage undervejs.

Sluttelig præsenterede Liselotte fra Arbejdsliv, Teknologisk Institut, BAR-materialet ”Vi finder os ikke i stress”, hvor der kan hentes hjælp til at lave prioriteringsøvelse om ’Kan- og skal-opgaver’ som en vej til at reducere stress.

Materialer og oplæg:

Programhæfte

Præsentation

Oplæg – Charlotte Rahbek

BAR-materialet ”Vi finder os ikke i stress”

Materiale fra Amager Hospital til at gennemføre arbejdsmiljøaudit:
Vejledning
Bilag 1 – Egen indsats
Bilag 2 – Rumbaseret tjekliste
Bilag 3 – Niveauplacering

Hjemmeopgave:

Hjemmeopgave