6. Laboratorie

Under billedreferatet kan du finde oplæggene fra 6. Laboratorium:

Billedereferat:

Morgenopstart

Fortæl en god ting fra Bornholm..

Afrapportering af hjemmeopgave i grupper.
Her fremlægges arbejdspladsernes plan for resten af projektperioden.

Midtvejsstatus gennemgås – Denne viser bl. a at 75 % mener at Laboratorierne har stor eller meget stor betydning for fremdriften i projekterne på arbejdspladserne.

Eva Zeuthen Bentsen.
Eva anbefaler lokal handling fremfor store projekter på virksomhedsniveau.
Vejen til nedsat sygefravær kan være:
• Fokus på faglighed
• Enighed om kerneydelse
• Ledelsen skal have mulighed for at agerer lokalt

Se tre korte videoklip, hvor Eva Zeuthen Bentsen taler om: Forandringer, Faglighed og Ansvar på arbejdet.

Geelgårdskolen har staffen og fortæller om skolens opbygning og daglig arbejde.

 

Sten:
Gode grunde til at involvere medarbejder:
• mindske modstand mod senere gennemførelse
• Informere: Skabe viden
• Skabe forståelse: hvorfor skal de dke?
• Skabe accept: forpligtigelse
• Udnytte medarbejdernes gode ideer og særlige praksisviden for at forbedre kvaliteten af forandringen
Grunde til ikke at gøre det:
• De mange ideer er ikke til at håndtere
• Hvis man har lovet indflydelse kan man ikke trække det tilbage
• Den nære ledelse kan være magtesløs over for et overordnet koncept, der sikkert ikke kan ændres ved

Hjemmeopgaven er i gang – Her skal alle arbejdspladser på besøg hos hinanden. Her fremlægger trekløveren hvad de kan tilbyde deres gæster af specialviden.

 

Der laves aftaler om fremtidige besøg.

Materialer og oplæg:

Programhæfte

Præsentation

Midtvejsstatus

Oplæg – Forandringer

Oplæg – Eva Zeuthen Bentsen

Artikel – Eva Zeuthen Bentsen

Stafet Geelsgårdskolen

Oplæg – Steen Høyrup

Hjemmeopgave:

Hjemmeopgave

Ekstramateriale om forandringer:

Artikel – fair_process_knowledge_economy

Artikel – Ledelse af upopulære forandringer og hverdagens innovation med fair proces

Forandringer – En FUSA undersøgelse