4. og 5. Laboratorium

Under materialer og oplæg finder du et billedreferat fra 4. og 5. laboratorium.

Materialer og oplæg:

Invitation

Folder med program og præsentation af oplægsholdere

Oplæg Nina Tange

Tv-klip om flow – fra Danskernes Akademi

Tv-klip om mindfulness med erhvervspsykolog Pernille Hippe Brun (25:02)

Tv-klip om hvordan medarbejderne hos Dansk Returcenter bruger meditation på arbejdet (4:39)

Opgave: Når jeg er bedst (Ogaven fra busturen)

Karakterstyrker-liste C

styrkekort

Hjemmeopgave:

Hjemmeopgave

Hjælpeværktøj til Hjemmeopgaven

Styrkekarse

Ekstramateriale:

Ib Ravn: Mening i arbejdslivet – definition og konceptualisering – Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv 2008

Positiv psykologi – Ebbe Lavendt

Mindfulness – ebog

Styrker: The VIA Inventory of Strenghts

Billeder fra Zumba

Billedreferat:

Arbejdsliv forbereder mapper til laboratorium 4 – 5

Vi mødes kl. 6.30 på Hovedbanegården

Når du er bedst…
Øvelse i bussen med refleksioner over styrker. ”Hvad gjorde du, som var noget særligt”?

Ankomst til hotel Griffen

Hjemmeopgave med social kapital hænges op ved ankomst. Nogle deltager når ikke at få frakken af inden.

Talking stick – medarbejder præsenteres af Gentofte Hospital. De fortæller om indsats med øvelser for at forebygge og nedsætte gener ved tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Vi afprøver konceptet..

Nina Tange fra DPU. Oplæg om Positiv Psykologi
Hun fortæller at arbejde med positiv psykologi, her under at styrker har dokumenteret positiv effekt fx
– udløser de tanker, følelser og handlinger, der giver os positiv energi og drivkraft.
– når mål mere effektivt

Styrkespøgsmål
Hvilke dagligdags ting holder du af at gøre på arbejdet?
En rigtig god arbejdsdag for dig – hvad indeholder den?
Når du er bedst på arbejdet- hvad gør du så? Tænkt på sidste uge.
Konkrete øvelser inde for positiv psykologi
– Indled mødet med hvad der er gået godt siden sidst.

Styrkekort udleveres

3 X 7 minutter hvor vi hører om social kapital på forskellige arbejdspladser

Film om flow
Rammer
Mål

Pause

Mindfullnes på film – Dette er dog et billede fra praksis

En lang dag – øvelser til trætte hoveder

Talking stick – Leder præsenteres af Rønnegården.
Anne Thomsen fortæller om de forskellige elementer i ledelse, som skal være til stede for at få en sammenhændende og velfungerende arbejdsplads.
Fx er det vigtigt at medarbejder i enkeltmandsprojekter ikke føler sig isoleret, men derimod som en del af en organisation. Dette kan nås ved at medarbejderne deltager i MED, arbejdsmiljøorganisationen eller i andre sammenhænge.
En ansættelse skal ikke være tilknyttet en enkelt bruger, da ansættelsen derved kan ophøre brat når beboren flytter, men derimod skal medarbejderen fastansættes. Herved opnår man tryghed for medarbejderen og fastholder viden og erfaring på institutionen.

Egen tid blev brugt på Gå tur, Zumba, Test af styrker, Badning – også Havbadning

Middag

Mindfullnes øvelse – At sanse og lukke tanker og følelser ude

Meget mindfull

Besøg fra Bornholms hospital: Gæsterne fortæller om erfaringer og tiltag på hospitalet.

Hjemmeopgave 1
Arbejdsgrupperne arbejder med hjemmeopgave til næste gang.
’Lav en plan for jeres arbejdspladsprojekt for resten af 2012’.

Afslutningscirkel

Den sidste øvelse – Find mindst tre ting du har været taknemlig for det sidste døgn.
Fortæl en af tingene til den person du er taknemlig overfor.

Hjemmeopgave 2
Styrkekarse. –
… ’Tal med hindanden om de valgte styrker, og om de forhold på arbejdspladsen, som I mener der skal være til stede for at disse styrker kan udvikle sig.

En lille madpakke til at rejse hjem på.