2. Laboratorium

Her kan du finde oplæggene fra 2. Laboratorium

Hjemmeopgave

Oplæg Merete Labriola

Oplæg Steen Høyrup

Billedreferat

 

Christina Rosendahl tager i mod ved
2. Laboratorium. 

 

 

 

 

 Ulla Viskum starter dagen med en kanon.

 

 

 

 

”Tiden den er gået i stå
Glem nu alt det som du skal nå
Træk din gamle sweater på
og gå ud og gå en tur i det blå. ”

 

 

 

 
Første gruppearbejde. Her fremlægger arbejdspladserne for hinanden.
Fx Trivsel OP – Hvad arbejder vi med?Gentofte afd. C: Team struktur/lederskifte, stuegang, information og kommunikation.
Amager Hospital, Akutmodtagelsen: Kommunikation, information, tværfagligt samarbejde, fysisk arbejdsmiljø.

 

 
Kamager:
Pauser, støj/ forstyrrelser, fysisk og psykisk belastninger iht. Beboere.
Hillerød, Service afd.: Metode: Små initiativer, oprydning (orden i egen lejr), ergonomi, psykisk arbejdsmiljø – samarbejde og respekt hos os selv og i forhold til de afdelinger vi servicerer. 

 

 

 
Hvad siger den nyeste forskning om sygefravær på arbejdspladserne?
Ved Merete Labriola

  • 20 % af arbejdsstyrken stå for alt sygefraværet.
  • Uddannelseslængde og langtidssygefravær hænger sammen. Jo længere uddannelse, jo lavere sygefravær. 

 

 

  • Langtidssyges fravær er mest udtalt i alders- gruppen 40-49 år.
  • Kvinder er mere syge end mænd.
  • Lav tilfredshed med ledelsen koblet med hårdt fysisk arbejde giver mere sygefravær. 

 

 

 

  • Kvinder har risiko for langtidssygefravær ved lav tilfredshed inden for belønning, rollekonflikter og ledelseskvalitet. 
  • Mænd har risiko for langtidssygefravær ved faktorer som: Krav om at skjule følelser og følelsesmæssige krav.

 

 

 Steen Høyrup starter sit oplæg …

 

 

 

 

 

 … men bliver afbrudt af råb, slåskamp og meget vrede mennesker…

 

 

 

 

 

Dette er en effektfuld indledning til Talking Stick ved Sølager.
Her fortalte Allan V. Nielsen om uforudsigelighed som et vilkår i arbejdet med deres beboere.

 

 

  

Sølager igangsætter en konkurrence, hvor hvert bord skal konstruere en sætning, der beskriver forholdet mellem arbejdsmiljø og psykiske belastninger. Bord 2 vandt…
”Vinden kan ikke styres -men sejlene kan man justere.”

 

 

 
Efter en kommentar om, at man skulle være en robust personlighed for at være med i 5 i 12, fortsætter Steen med tre bud på, hvordan man kan lette transfer fra undervisning til praksis:

  • Få konkrete og realistiske eksempler fra arbejde ind i læringssituationen.
  • Give mulighed for at tænke ”overføre og anvende” i undervisningssituationen.
  • Muligheder for at reflektere.

 

 

 

Frokost 

 

 

 

Bevægelse var denne dag kompression af led – Her hofteled.

 

 

  

 

 

Mere bevægelse…

 

 

Talking Stick – Medarbejderstick
Hillerød Kirurgisk afdeling starter med at beskrive projektet som en meget lang og ufarbar vej, men hvor arbejdsgruppen nu er kommet videre.
Her har de involveret deres kollegaere, som har  givet  ideer til fokusområder for 5 i 12.

 

– Hillerød tilføjer Talking Stik endnu en dimension.

Her kan fremtidige ”stik holder” skrive deres tema på de farvede lapper, så temaerne fastholdes gennem projektperioden.

 

 

Talking Stik overrækkes til 3kløveren.

 

 

 

 

Dagen afsluttes med gruppearbejde for egen arbejdsplads.