1. Laboratorium

Her kan du finde oplæggene fra 1. Laboratorium

Første Laboratorium invitation

Dagsprogram oplæg

DPU – Læring på laboratorier oplæg

TrivselOP oplæg

Billedereferat fra dagen:

Billedreferat fra 1. laboratoriedag
– og adressen på vores hjemmeside

 

Casper Burlin byder velkommen

Ib Ravn, DPU fortæller om læring. Og om hvordan vi vil bruge dette på de kommende laboratorier.

 

Ib introducerer ”Hilse øvelsen”. Her skal man give hånd og hilse på de nærmeste.
– Nogle kender hinanden i forvejen.

Ib introducerer  ”Tavs refleksion”. Alle reflekterer ud fra 3 spørgsmål, fx ”Hvad ønsker jeg mig som mit personlige udbytte i dette arbejde?”
Her ventes ”tavst” på en tredje part til gruppen.

Herefter er opgaven: – ”Fortæl og spørg ind”

 

Jesper Koncern HR – ”Hvordan bruger vi fraværs data?”

Gruppearbejde: Hvordan virker fraværsprognosen – Hvordan ser vores tal ud?

Frokost og pause

Fysiske øvelser til at opstarte på.

Oplæg ved Mette Høgsbro – Hillerød Hospital.
”Fra kortlægning til forbedring”
Talking stick
– en til medarbejderne
– en til lederne

Eva – Carina uddeler ” medarbejder Talking stick”. Første tur går til Hillerød- kirurgisk afdeling. Sølager fik Talking stick til ledere.