1. Advisory Board

Billedereferat fra mødet:

Sven Skovmand Eriksen og Casper Burlin fra henholdsvis Region Hovedstaden og Teknologisk Institut introducerede projektet og dets aktiviteter.

Steen Høyrup Pedersen fortalte blandt andet hvordan læring på arbejdspladsen og på laboratorier kan komplementere hinanden.

Der var løbende gode spørgsmål og kommentarer under oplæggene.

Et video-indslag viste nogle af de udfordringer og initiativer, der er blevet arbejdet med på Gentofte Hospital omkring det fysiske arbejdsmiljø.

Allan V. Nielsen fra Sølager fortalte blandt andet, hvordan medarbejderne har arbejdet med at finde ro og fokus i overleveringerne mellem vagterne på Sølager.

Direktør i Forebyggelsesfonden Charlotte Fuglsang fortalte om fondens nuværende situation og den uafklarede fremtid.

Dagen sluttede med gruppearbejde, hvor alle fik lejlighed til at reflektere og dagens input.