Midtvejsstatus: Deltagernes vurdering af projektet medio 2012

Kombination af undervisning og vejledning i praksis giver gode resultater

Find midtvejsstatus her

Når man som konsulent skal hjælpe en arbejdsplads med at opnå større trivsel, er der mange måder, man kan gribe opgaven an på. I to store projekter på sundhedsområdet er der udviklet et forløb med en kombination af undervisning og praksisnær konsulentbistand, der ser ud til at skabe rammerne for gode og varige ændringer på arbejdspladserne.

En midtvejsevaluering i projektet 5 i 12 – Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region hovedstaden viser, at deltagerne fra de 12 medvirkende arbejdspladser er meget tilfredse med den måde, projektet er udviklet på.

Et af de bærende elementer i projektet er otte såkaldte laboratorier, hvor fem til 12 repræsentanter fra hver arbejdsplads mødes til et heldagsarrangement med et bestemt tema. Temaet kan eksempelvis være social kapital, styrker i arbejdslivet eller vold og trusler, som behandles med oplæg fra egne konsulenter samt fra relevante og dygtige forskere, praktikere og rådgivere. Ideen med laboratorierne er, at formidle den nyeste viden på en tilgængelig måde, så deltagerne får nogle redskaber med hjem, som de kan arbejde videre med. Og ifølge midtvejsevalueringen tyder det på, at det lykkes meget godt.

– Evalueringen viser blandt andet, at deltagerne føler, de får noget ud af laboratorierne. De opleves som betydningsfulde for projektets fremdrift, og der er en god sammenhæng mellem indhold og form. Laboratorierne fungerer desuden som inspiration til indsatsområder på egen arbejdsplads og bidrager med ny viden og indsigt inden for de enkelte temaer, siger projektleder Casper Burlin fra Teknologisk Institut.

Foruden laboratorierne sker der en række lokale tiltag ude på de enkelte arbejdspladser, som konsulenter fra Teknologisk Institut bakker op om. Mange af ideerne til aktiviteterne udspringer fra inputtene fra laboratorierne.

– Alle arbejdspladser er jo forskellige med forskellige udfordringer og kvaliteter, så det giver ikke mening, at vi forsøger at få alle arbejdspladser til at lave det samme. Den enkelte arbejdsplads skal selv prøve at finde ud af, hvilke områder, den vil arbejde med, og det hjælper vi dem så med, siger Casper Burlin.

Nogle arbejdspladser har således udvidet tiden til vagtskifte, så der skabes bedre rammer for udveksling af informationer og tanker mellem dag- og aftenvagten. Andre arbejdspladser har haft temadage om social kapital, andre har arbejdet med ergonomi og ændret på den fysiske indretning og så videre.

Store projekter
Det er en stor fordel ved denne type projekter, at der er mange arbejdspladser med i projektet, da en del af læringen sker som udveksling mellem arbejdspladserne. Derudover er det en fordel at projekterne løber over flere år, da det tager lang tid at skabe varige ændringer, siger Casper Burlin.

– Det er helt afgørende, at både medarbejdere og ledere ved, hvorfor de gør, som de gør. Hvis de kun sætter et lokalt projekt i gang, fordi vi beder dem om det, så skaber det ikke den afgørende forståelse. De ændringer, der sker på de enkelte arbejdspladser er selvfølgelig vigtige, men det vigtigste er de ændringer, der sker i folks forståelse af deres trivsel og arbejdsliv, og i den sammenhæng er det vigtigt, at alle oplever, de har indflydelse på deres egne arbejdsforhold, siger han.

Projektet 5 i 12 – bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden har som mål at sænke sygefraværet til højst fem procent ved udgangen af 2012. Et lignende projekt Nærvær i Arbejdet bidrog til, at sygefraværet på 18 arbejdspladser faldt med hele 14 procent i gennemsnit.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.