Det niende og sidste laboratorium

Det niende og sidste laboratorium i projekt 5i12 blev afholdt den 26. februar 2013. Det første laboratorium var 20. september 2011 – altså for næsten halvandet år siden. Der er sket meget i perioden, både i projektet, og også på de deltagende arbejdspladser.

Deltagerne fra arbejdspladsgrupper har nu været gennem otte laboratorier, en del ledernetværksmøder, konsulentbesøg, temadage, personalemøder mv. – noget som alt sammen har skullet giv arbejdsgrupperne ny viden om teorier, praksiserfaring, netværk med en masse andre – og helst have været medbidragende til, at skabe nogle gode arbejdspladser med høj trivsel og godt arbejdsmiljø.

Den sidste laboratoriedag blev brug på to ting:
1) At stoppe op og sige, hvad er det nu vi har gjort i projektet? – og forfine det man har gjort på skrift på en måde, så det er interessant for andre arbejdspladser.
2) At tænke fremad og holde fokus på at arbejdsgruppens arbejde med arbejdsmiljø og trivsel skal fortsætte – både i projektperioden, men også i tiden herefter.

Laboratorierne som metode til at opnå et fælles lærings- og øvelsesforum – på tværs af flere arbejdspladser – har vist sig at fungere godt, og være en god måde til udvikling og kompetenceopbygning for deltagerne fra arbejdspladsgrupperne.

Lektor Steen Høyrup fra Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, som er fast tilknyttet til projektet, har i Life Long Learning publiceret en artikel om laboratorieformen http://www.lline.fi/en/article/research/steen/how-do-we-learn-in-learning-laboratories-in-pursuit-of-the-optimal-learning-arena

Lab 6 5 i 12 081

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Midtvejsstatus: Deltagernes vurdering af projektet medio 2012

Kombination af undervisning og vejledning i praksis giver gode resultater

Find midtvejsstatus her

Når man som konsulent skal hjælpe en arbejdsplads med at opnå større trivsel, er der mange måder, man kan gribe opgaven an på. I to store projekter på sundhedsområdet er der udviklet et forløb med en kombination af undervisning og praksisnær konsulentbistand, der ser ud til at skabe rammerne for gode og varige ændringer på arbejdspladserne.

En midtvejsevaluering i projektet 5 i 12 – Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region hovedstaden viser, at deltagerne fra de 12 medvirkende arbejdspladser er meget tilfredse med den måde, projektet er udviklet på.

Et af de bærende elementer i projektet er otte såkaldte laboratorier, hvor fem til 12 repræsentanter fra hver arbejdsplads mødes til et heldagsarrangement med et bestemt tema. Temaet kan eksempelvis være social kapital, styrker i arbejdslivet eller vold og trusler, som behandles med oplæg fra egne konsulenter samt fra relevante og dygtige forskere, praktikere og rådgivere. Ideen med laboratorierne er, at formidle den nyeste viden på en tilgængelig måde, så deltagerne får nogle redskaber med hjem, som de kan arbejde videre med. Og ifølge midtvejsevalueringen tyder det på, at det lykkes meget godt.

– Evalueringen viser blandt andet, at deltagerne føler, de får noget ud af laboratorierne. De opleves som betydningsfulde for projektets fremdrift, og der er en god sammenhæng mellem indhold og form. Laboratorierne fungerer desuden som inspiration til indsatsområder på egen arbejdsplads og bidrager med ny viden og indsigt inden for de enkelte temaer, siger projektleder Casper Burlin fra Teknologisk Institut.

Foruden laboratorierne sker der en række lokale tiltag ude på de enkelte arbejdspladser, som konsulenter fra Teknologisk Institut bakker op om. Mange af ideerne til aktiviteterne udspringer fra inputtene fra laboratorierne.

– Alle arbejdspladser er jo forskellige med forskellige udfordringer og kvaliteter, så det giver ikke mening, at vi forsøger at få alle arbejdspladser til at lave det samme. Den enkelte arbejdsplads skal selv prøve at finde ud af, hvilke områder, den vil arbejde med, og det hjælper vi dem så med, siger Casper Burlin.

Nogle arbejdspladser har således udvidet tiden til vagtskifte, så der skabes bedre rammer for udveksling af informationer og tanker mellem dag- og aftenvagten. Andre arbejdspladser har haft temadage om social kapital, andre har arbejdet med ergonomi og ændret på den fysiske indretning og så videre.

Store projekter
Det er en stor fordel ved denne type projekter, at der er mange arbejdspladser med i projektet, da en del af læringen sker som udveksling mellem arbejdspladserne. Derudover er det en fordel at projekterne løber over flere år, da det tager lang tid at skabe varige ændringer, siger Casper Burlin.

– Det er helt afgørende, at både medarbejdere og ledere ved, hvorfor de gør, som de gør. Hvis de kun sætter et lokalt projekt i gang, fordi vi beder dem om det, så skaber det ikke den afgørende forståelse. De ændringer, der sker på de enkelte arbejdspladser er selvfølgelig vigtige, men det vigtigste er de ændringer, der sker i folks forståelse af deres trivsel og arbejdsliv, og i den sammenhæng er det vigtigt, at alle oplever, de har indflydelse på deres egne arbejdsforhold, siger han.

Projektet 5 i 12 – bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden har som mål at sænke sygefraværet til højst fem procent ved udgangen af 2012. Et lignende projekt Nærvær i Arbejdet bidrog til, at sygefraværet på 18 arbejdspladser faldt med hele 14 procent i gennemsnit.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Eva Zeuthen Bentsen om forandringer, faglighed og ansvar på arbejdspladsen

Hør Eva Zeuthen Bentsen – hospitalsdirektør på Gentofte Hospital – tale om:

Forandringer (00:57):

Faglighed (01:14):

Ansvar på arbejdspladsen (00:57):

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Stilletime på specialinstitution giver ro til planlægning og refleksion

På specialinstitutionen Sølager har man udvidet eftermiddagens vagtskifte fra en halv time til en hel time, og så er timen blevet til stilletime for institutionens beboere. Ændringen har betydet, at både medarbejdere og elever får bedre tid til at planlægge og bearbejde dagens aktiviteter.

Tidligere var der meget hektisk i vagtskiftet mellem dag- og aftenvagten. På en halv time skulle dagholdet formidle alle relevante informationer om dagens forløb til aftenholdet, som også skulle nå at planlægge aftenens aktiviteter. Nu er den halve time blevet til en hel, og så er den stilletime for institutionens beboere, som får bedre mulighed for at fordøje dagens oplevelser og være klar til aftenens aktiviteter.

– Vagtskiftet er et meget vigtigt tidspunkt i vores dagligdag. Her skal en mængde informationer deles mellem medarbejderne, og eleverne skal omstille sig fra en struktureret skole- eller arbejdsdag til en mere ustruktureret aften. Sådan et skifte kan let skabe tvivl og uenighed, som kan resultere i konflikter og dårligt humør, siger afdelingsleder Allan Nielsen fra Sølager.

Efter indførslen af stilletimen er der kommet mere ro over vagtskiftet. Medarbejderne har bedre tid til at gennemgå, hvordan dagen er forløbet hidtil og til at planlægge, hvad der skal ske om aftenen. Og eleverne får tid og ro til at omstille sig fra skoledagen eller arbejdsdagen til aftenperioden, hvor der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter eller være alene inde på værelserne.

– Vi har oplevet, at eleverne virkelig er glade for stilletimen. Ligesom alle andre mennesker kan de trænge til at slappe af og være sig selv efter en arbejdsdag. Stilletimen skaber en mere rolig overgang, som giver de unge denne mulighed for at omstille sig, siger Allan Nielsen.

Ideen til stilletimen udsprang fra resultatet af afdelingens Trivsel Op måling, hvor der særligt var plads til forbedringer inden for kommunikationen på arbejdspladsen. Med stilletimen skabes der bedre rammer til at forbedre kommunikationen, fordi der er tid og rum til at medarbejderne kan få vendt både de faglige spørgsmål og den mere konkrete planlægning af aktiviteter.

Projektdeltagelse giver plads til forbedringer
Sølager deltager i trivselsprojektet 5 i 12 – Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region hovedstaden, og selvom ideen til stilletimen er udviklet uden for projektet, bidrager projektet i høj grad til forbedringerne på arbejdspladsen, fortæller Allan Nielsen.

– Når man er med i sådan et projekt, bliver man holdt til ilden. Når vi mødes med konsulenterne og de andre arbejdspladser har man ikke lyst til at sige, at man ikke lige har fået nået det, man havde planlagt, så projektet hjælper med at holde fokus og få gjort processerne færdige. Derudover får vi jo hele tiden ny viden og inspiration til vores trivselsarbejde, og ikke mindst penge til at frikøbe nogle medarbejdere, for det er også meget vigtigt, siger han.

Stilletimen har nu stået på et halv år som et forsøg, men de gode resultater peger i retning af, at ordningen fortsætter fremover.

– Vi får færre konflikter. Når der er bedre tid til at planlægge aftenens aktiviteter, er medarbejderne bedre gearet og bedre forberedt, og de kan måske lettere håndtere de uforudsete situationer, fordi de er mere afklarede omkring aftenens aktiviteter, og om hvordan eleverne har haft det i løbet af dagen. Og derudover er eleverne mere afslappede og klar til at indgå i sociale sammenhænge, fordi de har haft mulighed for at bearbejde dagens indtryk og falde lidt ned, siger Allan Nielsen.

 

Fakta:

Sølager består af fem sikrede afdelinger for unge, der primært anbringes i varetægtssurrogat og to åbne afdelinger for voksne med funktionsnedsættelse.

Se mere om 5 i 12 – Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region hovedstaden www.5i12.dk

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beretning fra en arbejdsplads

På Gentofte Hospital har der blandt andet været fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Mange medarbejdere løfter mange tunge instrumenter, hvilket kan give smerter i ryg og arme. Gennem en arbejdsgangsanalyse og besøg på tværs af afdelinger håber man at gøre forholdene bedre for medarbejderne.

Se videoen, og hør deres historie:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

4. og 5. laboratorium

Invitation til 4. og 5. laboratorium

Her kan du finde mere materiale til 4. og 5. laboratorium

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Materialer fra 3. laboratorium

Her kan du finde oplæg, øvelser, hjemmeopgaven med mere.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar